پیدا کردن فایل بایوس لپ تاپ ها یکی از دغدغه های اصلی تعمیرکاران می باشد. ممکن است شما نیز شنیده یا دیده باشید که فردی روی بایوس لپ تاپ خود پسوورد بگذارد و رمز آن را فراموش کند. در این مواقع ابتدا در صورت امکان پسوورد بایوس لپ تاپ را از روشی خاص به نام جامپ کردن ریست می کنند. اما بسیاری از لپ تاپ ها با این روش پسوورشان برداشته نمی شود.  این مشکل یکی از ده ها مشکلی است که راه حلی جز پرگرم (Program) کردن مجدد بایوس لپ تاپ وجود ندارد.


مجموعه 20 استوک این فایل های با ارزش را طی چنین سال فعالیت جمع آوری نموده و اکنون نوبت آن رسیده که این گنجینه را به رایگان در اختیار فعالین حوزه سخت افزار و تعمیرکاران گرامی قرار دهد.


  توجه: این مقاله به روز می شود  


لیست فایل بایوس های آپلود شده:


بایوس لپتاپ دل Inspiron 1501


بایوس لپتاپ دل Inspiron 1520


بایوس لپتاپ دل Inspiron 1525


بایوس لپتاپ دل Inspiron 1526


بایوس لپتاپ دل Inspiron 6000


بایوس لپتاپ دل Inspiron 6400


بایوس لپتاپ دل Inspiron 1000


بایوس لپتاپ دل Inspiron 1300


بایوس لپتاپ دل Inspiron 1564


بایوس لپتاپ دل Inspiron 4030


بایوس لپتاپ دل Inspiron Mini 1011


بایوس لپتاپ دل Inspiron N3010


بایوس لپتاپ دل Inspiron 1545


بایوس لپتاپ دل Inspiron N4010


بایوس لپتاپ دل Inspiron N5010


بایوس لپتاپ دل Inspiron 5100


بایوس لپتاپ دل Latitude D531


بایوس لپتاپ دل Latitude D600


بایوس لپتاپ دل Latitude D610


بایوس لپتاپ دل Latitude D620


بایوس لپتاپ دل Latitude D630


بایوس لپتاپ دل Latitude D820


بایوس لپتاپ دل Latitude D830


بایوس لپتاپ دل Latitude ATG D630


بایوس لپتاپ دل Latitude E6500لینک پوشه بایوس لپ تاپ های دل:

https://www.dropbox.com/sh/bocb71zrga2sfo6/AAABiq5DNNEHBwvfxYyPrLS5a?dl=0
 لیست فایل بایوس های آپلود شده:


بایوس لپتاپ ایسر 5538 g gs84


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5920G


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5520


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5738z


بایوس لپتاپ ایسر aspire 1670


بایوس لپتاپ ایسر aspire 3620


بایوس لپتاپ ایسر aspire 9300


بایوس لپتاپ ایسر aspire 1640z ati


بایوس لپتاپ ایسر aspire 1640z intel


بایوس لپتاپ ایسر aspire 2920z


بایوس لپتاپ ایسر aspire 3860


بایوس لپتاپ ایسر aspire 3805


بایوس لپتاپ ایسر aspire 3810TZ


بایوس لپتاپ ایسر aspire 4720


بایوس لپتاپ ایسر aspire 4720z


بایوس لپتاپ ایسر aspire 4736z


بایوس لپتاپ ایسر aspire 4741g


بایوس لپتاپ ایسر aspire 4745g


بایوس لپتاپ ایسر aspire 4810t


بایوس لپتاپ ایسر aspire 4920


بایوس لپتاپ ایسر aspire 4925


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5050


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5100


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5251


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5252


بایوس لپتاپ ایسر  aspire 5315


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5535 


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5580 


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5715z 


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5720z 


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5738g 


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5740 


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5741g 


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5742z 


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5742z 


بایوس لپتاپ ایسر aspire 5810tz 


بایوس لپتاپ ایسر aspire 6920


بایوس لپتاپ ایسر aspire 7535 


بایوس لپتاپ ایسر aspire e1 571g 


بایوس لپتاپ ایسر aspire E-570 


بایوس لپتاپ ایسر aspire one D150 


بایوس لپتاپ ایسر aspire one D250 


بایوس لپتاپ ایسر aspire one zg5 


بایوس لپتاپ ایسر extensa 4120


بایوس لپتاپ ایسر extensa 4220 


بایوس لپتاپ ایسر extensa 4230 


بایوس لپتاپ ایسر extensa 4630 


بایوس لپتاپ ایسر extensa 4630 


بایوس لپتاپ ایسر extensa 4630z 


بایوس لپتاپ ایسر extensa 5220 


بایوس لپتاپ ایسر extensa 5230 


بایوس لپتاپ ایسر extensa 5230e 


بایوس لپتاپ ایسر extensa 5230z 


بایوس لپتاپ ایسر extensa 5630z 


بایوس لپتاپ ایسر extensa 5635g 


بایوس لپتاپ ایسر ferrari 3200 لینک پوشه بایوس لپ تاپ های ایسر:

https://www.dropbox.com/sh/v41hqcpe629afd8/AACnLaL7mvw40aQK0rPv7av1a?dl=0